< Zpět na všechny příspěvky

Řízení světla je klíčový krok k úspoře energie

Autor: Eliška ze Spectoda, 27. 6. 2023

Efektivní využívání světla je zásadním faktorem při snižování energetické spotřeby. S moderními systémy jako Spectoda se pro řízení osvětlení otevírají nové možnosti úspory energie. A to díky automatizovanému ovládání, regulaci intenzity či časovému plánování.

Optimalizace prostřednictvím senzorů

Chytré systémy pro řízení osvětlení jako Spectoda mohou ušetřit energii díky využití různých senzorů.

Detekuje tak například lidský pohyb a aktivuje osvětlení pouze tehdy, když je to nezbytné. To efektivně eliminuje zbytečné osvětlování prázdných prostor. Světla také mohou reagovat na přítomnost či nepřítomnost lidí v místnosti. Zapne se a vypne podle toho, zda je místnost obsazená či nikoli.

Senzory mohou sloužit i k měření intenzity přirozeného osvětlení v daném prostoru. Na základě těchto informací systém upravuje intenzitu světla tak, aby odpovídala aktuálním potřebám. Pokud je dostatek denního světla, systém automaticky sílu světel snižuje nebo je úplně vypne.

Díky takové automatizaci minimalizujete ztráty energie způsobené svícením v nevyužívaných prostorách.

>>> Zjistěte více o Spectoda App.

Cílené osvětlení a regulace intenzity

Spectoda systém umožňuje ovládat světla jednotlivě i ve skupinách, čímž lze zaměřit osvětlení cíleně jen tam, kde je potřeba. Například v továrně tak zbytečně nesvítíte nad stroji, se kterými se nepracuje, a podobně v kancelářích můžete svícení upravit podle zrovna využívaných míst a stolů.

Možnost ovládat světla zvlášť i v segmentech také dovoluje upravit jas světel podle specifických požadavků, například toho, jakou intenzitu vyžaduje daná práce. Tím se zajišťuje optimální komfort pro zaměstnance a dlouhodobě se sníží plýtvání energií. 

>>> Přečtěte si, jak výhody využila továrna Mileta.

Systém zároveň jednoduše přizpůsobí světla novým podmínkám nebo je vypne/zapne všechny najednou.

Časové řízení a plánování

Můžete definovat časové intervaly, kdy se světla mají zapnout nebo vypnout. Třeba večer, když se připravujete k odchodu, můžete nastavit, aby se světla automaticky vypnula po určité době od vašeho posledního pohybu. Automatizace tak zabrání tomu, aby se plýtvalo energií, když člověk zapomene světla vypnout manuálně.

Efektivní řízení světla je klíčovým faktorem pro šetření energie a udržitelnost. Investice do těchto systémů přináší nejen energetické úspory, ale také zvyšuje komfort a pohodu pracovníků.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram